VČS a výdeje povolenek

9 Led

Plánované termíny (mohou být upraveny dle aktuální situace > sledujte tento web):

  • Výroční členská schůze + volby – 5.3.2022 od 9:00 KD Třemošnice (prezence od 8:30)
  • Výdej povolenek Třemošnice 26.3.2022 od 9:00 do 12:00 Hotel Lichnice
  • Výdej povolenek Prachovice 2.4.2022 od 9:00 do 12:00 Rotunda (na hřišti)

Platby:

  • Povolenka 1 200 Kč
  • Příspěvky 500 Kč / 200 Kč
  • Fond oprav 500 Kč
  • Neodpracované brigády 150 Kč/hod. (roční fond 15 hodin)

Práce na vodárně „Dolní Peklo“

28 Pro

Ve spolupráci s firmou CEMEX jsme zahájili částečnou rekonstrukci části budouvy vodárny u rybníku Dolní Peklo. Aktuálně probíhá výměna střešní krytiny, okapů a připojení el. energie. Dále jsme zahájili odizolování zdiva od vlhkosti. V příštím roce pránujeme opravit dvě místnosti, které budou následně sloužit jako základna pro mladé rybáře v letních měsích.

Přejeme Vám veselé Vánoce a úspěšný rok 2022

22 Pro

dovolte mi za výbor MO popřát všem našim rybářům a jejich rodinám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a spoustu, nejen rybářských, úspěchů v roce 2022.

L.Novotný

Volby do výboru a dozorčí komise 2022

21 Pro

Važení členové, rok 2022 končí volební období stávajícího výboru. Věříme,že epidemiologická situace dovolí uskutečnit řádnou VČS a tedy i volby (obvykle únor-březen) – bude včas oznámeno.

Tímto si dovolujeme oslovit všechny aktivní členy, kteří se zajímají o dění v organizaci, mají nápady a názory jak chod a činnost vylepšit, aby se přihlásili jako zájemci a kandidáti. Není nutné přesně určovat funkci kandidatury. Tyto se rozdělují až v dalším kole a sice volbou v již zvoleném výboru. Výbor pracuje vždy tak jak je zapotřebí a funkce není vždy rozhodující. Jde o chuť pracovat.

Zájem můžete projevit písemně na email, telefonem, nebo osobně!

Věříme, že se najde dostatek členů, zapojit se aktivně do chodu organizace. Naše MO pracuje ve složení 9 členů výboru a 3 členové dozorčí komise.

Děkujeme! Výbor MO.

Brigáda

9 Lis

V sobotu 13.11.2021 od 8:00 bude probíhat kopání zeminy u zdi vodáry – odvodnění.

Zároveň bude probíhat úklid skladů. Vhodné nářadí a pomůcky jsou rukavice, lopaty, krumpáč, koště.

Výlov Kaprný + Čeperka Třemošnice

1 Lis

V sobotu 6.11. proběhne od 7:30 výlov rybníku Kaprný a následně V.Čeperky

Zájemci o brigádu se mohou hlásit u příslušných vedoucích povodí nebo výboru. Účast je podmíněna nahlášením a potvrzením vedoucího povodí.

Brigády

16 Zář

Kolem sportovních vod je stále spousta práce. Zájemci o brigády se mohou hlásit vedoucím povodí, nebo členům výboru viz záložka „Kontakty“ PRÁCE JE DOST!

Týdenní povolenky

16 Zář

Lov na týdenní hostovací povolenky bude ukončen ke dni 1.10.2021. Prodej povolenek tedy o týden dříve.

Rybní Malá Čeperka

16 Zář

MO získala darem od města Třemošnice pozemek rybník Malá Čeperka. Připravujeme jednání na zajáhení odbahnění. Pokud se vše povede, bude rybník o výměře 3800m2 přínosem pro chov vlastní dravé ryby.