Násada pstruha duhového

8 Dub

V pondělí 8.4.2024 jsme na sportovní revír, pro zpestření jarního rybolovu, vysadili tržního pstruha duhového.

Petrův Zdar.

Prodej ročních hostovacích povolenek 2024

10 Bře

Vzhledem k zavádění systému RIS žádáme zájemce o roční hostovací povolenku aby se dostavili pro povolenky v níže uvedených termínech. Pouze v ojedinělých případech bude povolenka vydána dodatečně po dohodě s p.Polákem jako v předchozích letch.

Preferujte prosím vyhlášené termíny prodeje.

23.3.2024 – 12:00-13:00 – Hotel Lichnice Třemošnice

30.3.2024 – 12:00-13:00 – Restaurace Rotunda Prachovice ( na hřišti)

Pro vydání hostovací povolenky musí mít člen splněny všechny povinnosti ve smé mateřské orgaizaci (příspěvky, brigády, a další dle MO)!

Brigády na sportovním revíru

24 Úno

V sobotu 6.4.2024 sraz na hrázi Dolního rybníku a následující sobotu 13.4.2024 sraz na hrázi Horního rybníku vždy od 8:00 proběhne brigáda. Uklid, prořezání zeleně, náletů, hrabání, čištění přítoků.

S sebou pracovní pomůcky, hrábě, sekery, atd. Účas nahlašte vedoucímu povodí p.Potměšilovi na tel. 605 914 667 nebo u Karla Luňáčka na tel. 602 402 580

Systém RIS

12 Úno

Važené rybářky a rybáři,

vzhledem k tomu, že od začátku roku systém RIS stále nepracuje v režimu, se kterým by se běžný uživatel dokázal smířit není možné v tuto chvíli a v našich silách zajistit statut „HOSTUJÍCÍ ČLEN“. Tedy to, že člen je v jedné mateřské organizaci a ve druhé jako host může zakoupit povolenku na svazové vody.

Systém bohužel není nastaven podle stanov. Neumožňuje zaplatit členské příspěvky ani vyžadovat brigádní povinnosti u hostující organizace. Dále sytém vykazuje kritické chyby ve zpracování údajů dětí a generuje neočekávané chyby.

Členové MO Prachovice (a nejen oni) do plného zprovoznění systému nemají prakticky reálnou možnost vyřídit doklady pohodlně a my jako správci členské základny nejsme schopni poskytnou adekvátní podporu. S případnými stížnosti se prosím neváhejte obrátit na VÚS Hradec Králové.

Veškeré další činnosti spojené s evidencí v RIS budou řešeny výhradně při výdeji povolenek v řádných termínech!

„Poděkování“ patří především vývojářům a všem, kteří se zasadili o ostré spuštění systému, který nebyl absolutně testovaný na takovýto druh v ostrém provozu. Veškeré testy probíhaly na úrovni teoretickcýh situací, nikoli reálných.

VČS a výdeje povolenek 2024

19 Pro

24.2.2024 – od 9:00 – KD Třemošnice – Výroční členská schůze (sál otevřen od 8:30)

23.3.2024- od 9:00 – 13:00 – výdej povolenek – Hotel Lichnice Třemošnice

30.3.2024 – od 9:00 – 13:00 – výdej povolenek Prachovice – Rotunda / Na hřišti

Vzhledem k tomu, že se zavádí nový celostátní systém RIS, počítejte prosím s delším časem na odbavení při výdeji povolenky. Při prvním výdeji musí dojít k zadání čísla legitimace, údajů z rybářského lístku a dalších informací, které výdeje povolenek výrazně prodluží. Buďte prosím trpělivý. Děkujeme.

Pokud nahlásíte níže uvdené údaje mailem na jednatel@rybarikraskov.cz nebo sms na tel.č. 777590017, bude váš první výdej rychlejší.

Ceny povolenek a příspěvků pro rok 2024

18 Pro
 • Členské příspěvky – určuje ČRS
  • dospělí 700 Kč
  • dorost 300 Kč
  • děti 150 Kč
 • Fond oprav
  • dospělí/dorost 500 Kč
 • Povolenky
  • dospělí 1 300 Kč
  • mládež 1 000 Kč (16-18 let)
  • děti 200 Kč
  • Povolenka hostovací roční 5 500 Kč
  • Povolenka týdenní 1 500Kč
 • Brigády
  • 15 hodin / rok / člen
  • 150 Kč / neodpracovaná hodina
  • brigádní povinnost končí v roce, ve kterém člen dosáhne 64 let věku
  • pro vydání povolenky v daném roce je nutné splnit brigádní povinnost za předchozí rok
  • ženy a držitelé ZTP jsou brigádnické povinnosti zproštěni
  • ZTP a invalidní důchodci III. stupně (plný invalidní důchod) jsou brigád zcela zproštěni
  • Členové s invalidním I a II. stupně mají povinnosti brigád omezenou na 8 hodin ročně