Systém RIS

12 Úno

Važené rybářky a rybáři,

vzhledem k tomu, že od začátku roku systém RIS stále nepracuje v režimu, se kterým by se běžný uživatel dokázal smířit není možné v tuto chvíli a v našich silách zajistit statut „HOSTUJÍCÍ ČLEN“. Tedy to, že člen je v jedné mateřské organizaci a ve druhé jako host může zakoupit povolenku na svazové vody.

Systém bohužel není nastaven podle stanov. Neumožňuje zaplatit členské příspěvky ani vyžadovat brigádní povinnosti u hostující organizace. Dále sytém vykazuje kritické chyby ve zpracování údajů dětí a generuje neočekávané chyby.

Členové MO Prachovice (a nejen oni) do plného zprovoznění systému nemají prakticky reálnou možnost vyřídit doklady pohodlně a my jako správci členské základny nejsme schopni poskytnou adekvátní podporu. S případnými stížnosti se prosím neváhejte obrátit na VÚS Hradec Králové.

Veškeré další činnosti spojené s evidencí v RIS budou řešeny výhradně při výdeji povolenek v řádných termínech!

„Poděkování“ patří především vývojářům a všem, kteří se zasadili o ostré spuštění systému, který nebyl absolutně testovaný na takovýto druh v ostrém provozu. Veškeré testy probíhaly na úrovni teoretickcýh situací, nikoli reálných.