Něco málo „O nás“

Nejprve něco z historie

Roku 1965 se rozhodlo 50 rybářů založit MO ČRS a zvolilo ze svého středu devět členů připraveného výboru, který požádal KV ČRS Hradec Králové o registraci MO Prachovice. Prvním předsedou byl zvolen občan Prachovic Miroslav Musil. Členem výboru byl další občan Prachovic Jiří Macháček starší. ČRS prošel za ta léta mnoha změnami. V roce 1975 se samostatně hospodařící organizace seskupily do společného hospodaření pod názvem „Krajské hospodaření“. Po tomto seskupení se naše organizace dostala do obtížné situace se zarybněním sportovní vody. Proto se tehdejší výbor rozhodl v roce 1979 spojit s MO Přelouč. Tím se ale stalo, že zanikla MO Prachovice a zůstala jen MS Prachovice. Předsedou MS se stal přítel Vrbický z Třemošnice. Takto se hospodařilo až do roku 1989. Politické změny v roce 1989 přiměly i naši MS, aby využila situace a výbor požádal MO Přelouč a KV ČRS Hradec Králové o osamostatnění. Členská základna po zvážení všech okolností jednomyslně odsouhlasila tento záměr. V roce 1990 na ustavující schůzi KV ČRS Ing. Holý z pověření krajského výboru jmenoval opět samostatně hospodařící organizaci s názvem MO Prachovice se sídlem v Třemošnici. Novým předsedou se stal dlouholetý člen výboru přítel Josef Jeřábek z Třemošnice. Organizace začínala s 50 členy. Nyní tvoří naši MO okolo 220 členů a 20-25 dětí. Jsou to především občané z Prachovic, Třemošnice a blízkého okolí. Významnou část činnosti naší MO tvoří práce s mládeží, které je věnována velká pozornost. Tato práce vede nejen k výchově dobrých rybářů, ale pěstuje u mladých lidí lásku přírodě.

Současnost

Místní organizace Prachovice se sídlem v Třemošnici je samostatně hospodařící organizace ČRS. Ke sportovnímu rybolovu využíváme revír 451 365 Pekelský potok 1A . Do tohoto revíru spadají dva rybníky Horní a Dolní Pekelský o celkové rozloze 17ha (Dolní 9ha + Horní 8ha). Nádrže se nachází v těsné blízkosti Železných hor. Násady ryb do sportovního revíru z velké části chováme sami. A to zejména kapra, štiku a lína. Ostatní druhy ryb nakupujeme, jako například každoročně candáta, amura a úhoří monté a další.  

      Více informací se dozvíte v rybářském řádu, který si může stáhnout na stránce „Ke stažení“ Na tomto webu se dále můžete dozvědět o různých aktuálních akcích pro naše členy a nějaké fotografie z našeho okolí. Zbývá jen popřát šťastný lov a

                                                                „Petrův Zdar“