Závěrečná zpráva z aplikace PTP plus

21 Lis

Během roku probíhala na Horím rybníce aplikace bakterií, které pomáhají rozkládat usazené sedimenty. Dle měření a reálné prohlídky břehů byl naměřený úbytek minimálně 10cm, což je při dané ploše rybníka prakticky 600 nákladních aut. Na jaře plánujeme provést přesné měření sedimentů odběrnou trubicí a zjistit tak stav a složení sedimentů na Horním rybníce. Budeme členskou základnu informovat a následné kroky budou projednány na VČS.

Zpráva z aplikace v roce 2022