VČS a výdeje povolenek

9 Led

Plánované termíny (mohou být upraveny dle aktuální situace > sledujte tento web):

  • Výroční členská schůze + volby – 5.3.2022 od 9:00 KD Třemošnice (prezence od 8:30)
  • Výdej povolenek Třemošnice 26.3.2022 od 9:00 do 12:00 Hotel Lichnice
  • Výdej povolenek Prachovice 2.4.2022 od 9:00 do 12:00 Rotunda (na hřišti)

Platby:

  • Povolenka 1 200 Kč
  • Příspěvky 500 Kč / 200 Kč
  • Fond oprav 500 Kč
  • Neodpracované brigády 150 Kč/hod. (roční fond 15 hodin)