Přejeme Vám veselé Vánoce a úspěšný rok 2022

22 Pro

dovolte mi za výbor MO popřát všem našim rybářům a jejich rodinám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a spoustu, nejen rybářských, úspěchů v roce 2022.

L.Novotný