Volby do výboru a dozorčí komise 2022

21 Pro

Važení členové, rok 2022 končí volební období stávajícího výboru. Věříme,že epidemiologická situace dovolí uskutečnit řádnou VČS a tedy i volby (obvykle únor-březen) – bude včas oznámeno.

Tímto si dovolujeme oslovit všechny aktivní členy, kteří se zajímají o dění v organizaci, mají nápady a názory jak chod a činnost vylepšit, aby se přihlásili jako zájemci a kandidáti. Není nutné přesně určovat funkci kandidatury. Tyto se rozdělují až v dalším kole a sice volbou v již zvoleném výboru. Výbor pracuje vždy tak jak je zapotřebí a funkce není vždy rozhodující. Jde o chuť pracovat.

Zájem můžete projevit písemně na email, telefonem, nebo osobně!

Věříme, že se najde dostatek členů, zapojit se aktivně do chodu organizace. Naše MO pracuje ve složení 9 členů výboru a 3 členové dozorčí komise.

Děkujeme! Výbor MO.